Yrityskaupan vaiheet
Alla kuvataan tyypillinen, kokonaispalvelun sisältävä
hiljainen myynti tarkoin valituille ostajakandidaateille.
Vaiheita voimme soveltaa kuten parhaaksi näet.
Yrityskaupan vaiheet
Valmistelu
Yrityksen arvonmääritys eli valuaatio.
Kaupan rakenteen (osakekauppa vai liiketoimintakauppa) määrittely.
Ostajalta vaadittavien tärkeimpien kriteerien määrittely (kauppatapa, integrointi, omistajien asema kaupan jälkeen yms.).
Muodostetaan lista yhtiöistä, jotka täyttävät kriteerit, kontaktoitavat yhtiöt.
Myyntiprosessin läpikäyminen, mitä on odotettavissa.
Valmistautuminen ostajakandidaattien “tiukkoihin” kysymyksiin.
Myyntiviestin ja -materiaalin valmistelu = myyntiesite.
1
Ostajakandidaattien kontaktointi ja arviointi
Kontaktoidaan valmisteluvaiheessa määritellyt yhtiöt.
Suoritan kontaktoinnin aina henkilökohtaisesti puhelimessa. En lähetä ”kylmiä” sähköposteja.
Tavoitan asiasta päättävän henkilön: toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja tai yrityskaupoista vastaava.
Teen kirjallisen raportin kontakteista ja heidän kommenteistaan viikoittain.
Valmistelen ja toimitan vastaukset mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin, joita ei yrityksen esitysmateriaalissa kerrottu.
Mikäli ostajakandidaatti haluaa tavata, valmistaudumme tapaamiseen yhdessä ja osallistun myös tapaamisiin paikan päällä.
2
Kirjallinen tarjous
Tarjouksen läpikäynti ja arviointi.
Vastauksen muodostaminen ja perustelut.
Tarjouksesta mahdollisesti puuttuvien ehtojen identifiointi ja lisääminen.
Aiesopimus tai muistio neuvoteltavan kaupan olennaisesta ehdoista.
3
Ostajan selvitykset = Due Diligence
Prosessista vastaaminen.
Vastausten muodostaminen ja kommunikointi.
Materiaalin kokoaminen, tarkistaminen, toimittaminen, arkistointi.
Yhteistyö suoraan mahdollisten ulkoisten tahojen (ohjelmistotoimittaja, tilitoimisto, tilintarkastaja) kanssa.
4
Neuvottelu ja sopimus
Prosessista vastaaminen.
Eteen tulevien ongelmien “luova” ratkaiseminen, mikä voi vaatia runsaasti kokemusta, laskelmia, aikaa ja energiaa.
Neuvottelu kaupallisista ja juridisista ehdoista.
5
Kaupan päättäminen
Allekirjoitus = Closing-prosessi.
Maksujen seuranta.
Materiaalien toimittaminen myyjille arkistointia varten.
6
Kaupan jälkeen
Avustaminen siirtymävaiheessa toiminnan osalta.
Apu mahdollisissa ongelmatilanteissa (ennakoimattomat tilanteet).
Avustaminen talousraportoinnin käynnistämisessä.
Avustaminen kauppaan liittyvissä eteen tulevissa tilanteissa.
Lisäkauppahintaprosessista prosessista vastaaminen (earn out).
7
Yhteistyö alkaa maltilla. Kun tahtotila on selvillä,
 viedään asiaa eteenpäin vimmalla. 
Valmista tulee jopa puolessa ajassa.
Focuzd Oy
Kuurinniityntie 2 A
02750 Espoo

©2022 Yrityskauppakumppani.fi
crossmenu