Yrityskaupan vaiheet

Alla kuvataan yrityskaupan vaiheet ja tehtävät.
Ja miten Yrityskauppakumppani auttaa.

Yrityskaupan vaiheet

Valmistelu
Yrityksen arvonmääritys eli valuaatio
Myyntiviestin ja -materiaalin valmistelu
Kaupan rakenteen (osakekauppa vai liiketoimintakauppa) määrittely
Ostajalta vaadittavien tärkeimpien kriteerien määrittely (kauppatapa, integrointi, omistajien asema kaupan jälkeen yms.)
Suunnattu myynti: Identifioidaan ja  päätetään kontaktoitavat yhtiöt
Ei-suunnattu myynti: päätetään miten ostajakandidaatteja tavoitellaan, esimerkiksi ilmoituksin
Myyntiprosessin läpikäyminen, mitä on odotettavissa
Valmistautuminen ostajakandidaattien haastaviin kysymyksiin
1
Ostajakandidaattien kontaktointi ja arviointi
Suunnattu myynti: Kontaktoidaan valmisteluvaiheessa määritellyt yhtiöt ja henkilöt. Kontaktointi aina henkilökohtaisesti puhelimessa; ei ”kylmiä” sähköposteja
Ei-suunnattu myynti: Kommunikoidaan aktiivisesti yrityksestä kiinnostuneiden tahojen kanssa
Kirjallinen raportti kontakteista ja projektin etenemisestä viikoittain
Valmistellaan ja toimitetaan vastaukset mahdollisiin tarkentaviin kysymyksiin, joita ei yrityksen esitysmateriaalissa kerrottu
Mikäli ostajakandidaatti haluaa tavata, valmistaudutaan tapaamisiin yhdessä ja Yrityskauppakumppani osallistuu tapaamisiin paikan päällä
2
Kirjallinen tarjous
Tarjouksen läpikäynti ja arviointi
Vastauksen muodostaminen ja perustelut
Tarjouksesta mahdollisesti puuttuvien ehtojen identifiointi ja lisääminen
Aiesopimus tai muistio neuvoteltavan kaupan olennaisesta ehdoista
3
Ostajan selvitykset = Due Diligence
Esitettyjen kysymysten tarkentaminen
Vastausten muodostaminen ja kommunikointi
Materiaalin kokoaminen, tarkistaminen, toimittaminen, arkistointi
Yhteistyö suoraan mahdollisten ulkoisten tahojen kanssa (tilitoimisto, tilintarkastaja)
4
Neuvottelu ja sopimus
Neuvottelu kaupallisista ja juridisista ehdoista
Tarkentavat laskelmat liittyen lopulliseen kauppahintaan (tase-erät ja määritelmät)
Eteen tulevien ongelmien “luova” ratkaiseminen
5
Kaupan päättäminen
Allekirjoitus = Closing-prosessi
Maksujen seuranta
Materiaalien toimittaminen myyjille arkistointia varten
6
Kaupan jälkeen
Avustaminen talousraportoinnin käynnistämisessä.
Avustaminen siirtymävaiheessa toiminnan osalta (esim. tiedonsiirto)
Apu mahdollisissa ongelmatilanteissa (ennakoimattomat tilanteet)
Lisäkauppahintaprosessista prosessista vastaaminen (earn out).
7
Yhteistyö alkaa maltilla. Kun tahtotila on selvillä,
 viedään asiaa eteenpäin vimmalla. 
Valmista tulee jopa puolessa ajassa.
chevron-down